Badalona meeting (Spain)

The first meeting (for teachers only) was in Badalona - Barcelona in November 2010. The representatives of our school there were: Mrs. Jana Budinská, Mrs. Lenka Hynková and Mrs. Marta Mařasová.
 
 
 
Here is an article about the meeting written by Lenka Hynková. It was published on the school website on 19th November 2010:
 
KULTURA SPOJUJE NÁRODY

O tom, že je možné navázat spolupráci i nová přátelství prostřednictvím sdílení tradic a kulturního dědictví různých národů, se mohly přesvědčit vyučující Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Nové Pace. Marta Mařasová, Jana Budinská a Lenka Hynková se ve dnech 6. - 11. listopadu 2010 zúčastnily úvodního setkání partnerů projektu Comenius - „Building Future Trough Culture“ („Utváření budoucnosti pomocí kultury“), jenž je podporován evropskými fondy.

Na projektu společně pracují školy z Litvy, Slovinska, Španělska, Turecka a České republiky. Cílem je pozvednout povědomí o kulturním dědictví daných zemí, sdílet je s partnerskými školami, navázat mezinárodní vztahy i osobní přátelství.

Projekt je plánován zhruba na dva roky, zahrnuje několik témat, jako jsou významné dny, lidová hudba a tanec, místní hudební nástroje, tradiční pokrmy, lidová řemesla, národní pověsti, pohádky i rčení, místní kroje a oblečení.

Studenti i učitelé se již aktivně zapojili do výroby plakátů, brožur, fotoalb, filmů o jednotlivých partnerských zemích, ale i powerpointových prezentací či tvorby internetových stránek z průběhu projektu. Součástí celého snažení by mělo být též cestování do zahraničí, sdílení získaných zkušenoství, porovnání národních tradic, navázání mezinárodní spolupráce, jež by měla přetrvat i po skončení společné činnosti.

Úvodní schůzka zástupců zúčastněných škol proběhla ve výše zmíněném termínu ve španělské Barceloně. Na programu byly prezentace jednotlivých zemí a výchovně-vzdělávacích systémů, prohlídka hostitelské školy, hodnocení dosavadních aktivit a jejich dokumentace, plán následných činností, projednání podmínek výměnných pobytů žáků i učitelů, organizace videokonferencí a individuální komunikace mezi studenty nebo diskuse o podobě a obsahu internetové stránky projektu.

Další hostitelskou zemí bude Česká republika. Novopacké gymnázium se v dubnu příštího roku stane centrem druhého mezinárodního setkání. Informace o průběhu dění lze získat na webových stránkách školy v sekci věnované projektům.

  


Výpis a editace článků

Comments